1553 TEST SİSTEMİ

Askeri ve sivil havacılıktaki elektronik haberleşme ve kontrol sistemlerinde 1553 arayüzü çok sık kullanılmakta ve bu arayüz birimleri ithal edilmektedir. Bu birimlerin satın alımında yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak ve donanımsal olan bu parçaları yazılım tabanlı yaparak yeniden geliştirilebilir yapmak amacıyla 1553 test sisteminin tasarımına başlanmıştır.

1553 test sistemi, dış dünyaya iki arayüz üzerinden bağlanacaktır. Ethernet arayüzü ile test bilgisayarına ve 1553 konektörleri (BJ-79) ile 1553 veriyolundaki diğer cihazlara bağlanacaktır. Tasarlanacak sistemde her iki arayüz ile haberleşme yapmak ve alınan veriyi çözüp yorumlamak için çeşitli HDL blokları bulunacaktır. 1553 test sisteminde 4 adet modül bulunacaktır. Her bir modül bus controller, remote terminal veya bus monitor olarak programlanabilecektir. Sistemde bahsedilen modüllerin yapacakları işlevler HDL kullanılarak yazılım tabanlı hale getirilecektir. 1553 test sisteminin IP, MAC, port numarası ve modül tipleri test programı üzerinden konfigüre edilecektir. Bu konfigürasyon verileri test sistemi üzerindeki flash bellekte saklancak ve cihaz daha sonraki yeniden konfigürasyona ihtiyaç duymadan bu bellekteki veriler ile ayağa kalkacaktır.

1553 arayüzü bulunan sistemleri test etmek için çeşitli ticari simülasyon ve test programları bulunmaktadır. Bu programların lisans maliyetinden ve test bilgisayarı ile bağlantı kurmak için ekstra donanım gerektirmesinden kaçınmak, proje kapsamında yazılan HDL kodlarını doğrulamak ve 1553 veriyolunda haberleşme yapabilen cihazları test etmek amacıyla test programı oluşturulacaktır. Test programı, test bilgisayarı üzerinde koşturulacaktır ve IP Core ile ethernet arayüzü üzerinden UDP formatında haberleşme yapacaktır. 1553 veriyolu üzerindeki her bir cihaz ethernet arayüzü ile test bilgisayarına bağlanabilecektir. Örneğin; 1553 test sistemindeki bir modülün bus controller olarak programlandığı varsayılsın. Bu modül, test programından ethernet arayüzü ile aldığı komutları, 1553 haberleşme formatına çevirerek 1553 veriyolundaki remote terminallere aktararak bu terminalleri test edecektir.

1553 Test Sisteminin Teknik Özellikleri

1553 test sistemi, dünya pazarında kullanılan 1553 entegrelerinin yerini alabilecek kapasitededir. Aşağıda sisteme ait teknik özellikler yer almaktadır.

 • 1553 test sisteminde aynı anda 4 modül çalışabilecektir. Her bir modül bus controller, remote terminal veya bus monitor olarak programlanabilecektir.
 • Test bilgisayarı ile UDP formatında haberleşme yapılacaktır.
 • 1553 test sisteminin MAC, IP, gateway ve subnet adresleri ve haberleşme yapılacak port numaraları test programı üzerinden konfigüre edilecektir.
 • Test programı üzerinden anlık olarak simülasyon verileri izlenebilecek ve bu veriler .pcap formatında kaydedilerek daha sonra analiz edilecektir.
 • Simülasyon verileri kullanılarak istenilen parametreler ile 2D grafikler oluşturulabilecektir.
 • Test programı üzerinden manuel hata eklenebilecektir. Bu sayede 1553 veriyolundaki cihazlara bilerek hatalı mesajlar gönderilerek hata performansları ölçülecektir.
 • 1553 test sisteminde 256 Mb flash bellek bulunacaktır. Bu belleğe konfigürasyon dataları, log dataları ve simülasyon çıktıları yazılabilecektir.

1553 Test Sistemi Dış Dünya Bağlantı Arayüzleri

 • 1553 veriyolundaki cihazlar ile bağlantı kurmak için her bir modülde ana hat ve yedekli hat olmak üzere toplam 8 adet 1553 konektörü (BJ-79)
 • Cihaza güç gelip gelmediğini, modüllerin aktif/ pasif durumunu ve sistem hata durumlarını görmek için 6 adet LED gösterge
 • Test bilgisayarı ile haberleşme yapabilmek için 1 adet RJ-45 ethernet konektörü
 • Cihazı açıp kapatmak için 1 adet on/off anahtar
 • Cihaza güç verebilmek için 1 adet 12 VDC güç girişi