Kariyer
Çalışanlarımızın Yaratıcılığından Güç Alıyoruz

Anasayfa      >      Kariyer     >       İnsan Kaynakları Politikamız

KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanın değerli olduğu ve çalışanlarının yaratıcılığından güç alan şirketimizin insan kaynakları politikasının hedefi; projelerimizin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, doğru alanda görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenip karşılanması, performans yönetimi, kariyer planlaması ve kalite standartlarına uymasıdır.

Amacımız; şirketimizin, nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği ilk organizasyon olmasıdır.

Politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu doğrultuda; üniversite öğrencilerine, kendi gelişimlerine destek olmak üzere staj imkanı tanımak, çalışanlarımıza eğitim olanakları sunmak, kariyer planlarını olusturup, açık pozisyonlarda mevcut çalışanları değerlendirmek, verimliliklerini üst seviyeye çıkarmak, olmazsa olmazımızdır.

Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin, sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızdan anket ve benzeri uygulamalarla yeni yapılacak veya mevcut yapıda değişiklik yapılacak durumlarda görüşlerini alır ve yön vermelerini sağlarız.

Pavelsis İnsan Kaynakları olarak, her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirip, gelişimleri için performanslarını objektif yöntemler ile ölçeriz ve şirket başarısının devamlılığı için süreçleri dinamik şekilde gözden geçirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırırız. Şirket politikamız gereği, çalışanlarımıza yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, din, etnik durum, fiziksel durum ve politik yaklaşım ayırmaksızın eşit fırsatlar tanır ve bunun gerekliliğini savunuruz.